TYÖNOHJAUS JA YHTEISÖTYÖ

Työterveyspsykologina olen tehnyt eniten yhteisötyötä työyhteisöissä. Lisäksi olen valmis tarjoamaan palvelujani myös järjestöille ja seurakunnille.


TYÖNOHJAUS

Olen koulutukseltani yhteisötyönohjaaja, mutta annan yhteisötyönohjauksen lisäksi yksilö- ja ryhmätyönohjausta mielenterveystyön, terveydenhuollon, sosiaalitoimen (mm. päiväkodit, lastensuojelulaitokset), koulujen ja seurakuntien työntekijöille sekä eri työyhteisöjen esimiehille.

Työnohjaus on oman työtehtävän tutkimista, arviointia ja kehittämistä, mutta myös työskentelyä omien psyykkisten voimavarojen lisäämiseksi ja oman ammatillisen kehittymisen edistämiseksi. Työnohjaus tukee työssä jaksamista ja työmotivaation säilymistä. Työnohjauksen tarkemmat tavoitteet, käytettävät menetelmät, kesto ja tiiviys sovitaan työnohjauksen alussa.

Yhteisötyönohjaus tähtää työyhteisön toimivuuden parantamiseen. Se sopii kaikille työaloille. Joskus tavoitteena voi olla toimimattoman tai ristiriitojen täyttämän työyhteisön selkiyttäminen, mutta myös jo kohtalaisen hyvin toimivat työyhteisöt voivat hyötyä siitä. Joskus yhteisötyönohjausta voi käyttää myös muutoksen jälkeen keskinäisen työnjaon ja yhteistyön selkiyttämiseksi. Samoin se voi sopia seurakunnan vapaaehtoisryhmille.


PSYKOLOGIN PALVELUT TYÖTERVEYSHUOLTOON

Kriisien jälkikäsittely eli debriefing on ryhmäkeskustelu, joka voidaan järjestää työyhteisölle traumaattisen tapahtuman jälkeen (esimerkiksi onnettomuudet, työtoverin äkillinen kuolema, ryöstöt). Tavoitteena on edistää normaalia toipumista, lievittää mahdollisia jälkiseurauksia ja aktivoida ryhmä tukemaan toinen toistaan. Istunto kestää yleensä 1 ½ -3 tuntia. Seurantatapaaminen pidetään sopimuksen mukaan.

Työyhteisöjen ristiriitojen työstämiseen tarjoan ratkaisukeskeistä työyhteisösovittelua. Siinä sovittelun osapuolet tavataan ensin kahdenkesken, minkä jälkeen järjestetään yhteisneuvottelu (1 ½ -2 h). Tarvittaessa kahdenkeskisiin tapaamisiin pitää käyttää enemmän kuin yksi kerta.

Työelämän hyvinvointitilaisuudet räätälöidysti. Teemoina voi olla muun muassa stressin hallinta ja työssä jaksaminen, ajan hallinta, haasteelliset potilas- ja asiakastilanteet, palautuminen ja rentoutuminen, kognitiivinen ergonomia, muutos työssä, työyhteisötaidot sekä työmotivaation löytämiseen tai ylläpitämiseen liittyvät kysymykset.


KOULUTUS

Voin järjestää työelämän hyvinvointiteemoista myös pitempiä koulutustilaisuuksia. Lisäksi teemoina voi olla elämänkriisit, traumasta toipuminen, tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu, ihmissuhteet ja vuorovaikutustaidot ynnä muut psykologiset teemat.