HINNASTO


TERAPIAT

 • Neuvonta ja ohjaus (1-5 käyntiä) 75 € / 45 min.
 • Yksilöpsykoterapia (lyhytterapia 6-10 käyntiä, pitemmät käyntikerrat sopimuksen mukaan),                  70-95 € /45 min.
 • EMDR-terapia 62-95 € / 45 min. ja 120-180 € / 90 min. - usein edellyttää 90 minuutin tapaamisia
 • Kristillinen psykoterapia, suosituksena 90 min. ajat ja harvemmat tapaamiset 132 € / 90 min.
 • Ryhmäpsykoterapia 75 € / 90 min. - tähän mahdollista hakea Kelalta tukea
 • Lyhytterapiaryhmistä ilmoitan erikseen ennen niiden aloittamista; kysy, jotta tiedän tarpeesi!


NETTITERAPIA

 • Sähköpostit 30 € / sähköposti
 • Puhelut sekä netin että puhelimen kautta 62 € / 45 min.

Varaa aika joko sähköpostilla tai puhelimitse. Saat samalla maksuohjeet. Maksu on suoritettava ennen yhteydenottoa. Yhteydenotto tulee aina terapeutilta.


PSYKOLOGISET TUTKIMUKSET

 • Iäkkäiden muistitutkimus (Cerad) 250 €, sisältää haastattelun ja muistitestin sekä henkilökohtaisen palautteen lausuntoineen (2-3 h, mikäli jostain syystä vaatii pidemmän ajan, hinta nousee 70 € / h)
 • LuKi-häiriötutkimukset ja matemaattisen erityisongelman selvittely 350 € (sisältää haastattelun ja tutkimuksen, noin 2 h, sekä arviointikeskustelun ja lausunnon)
 • ADHD/ADD -arvioinnit 350 € (3-4 tapaamista, joihin sisältyy strukturoitu haastattelu ja kyselyt, niiden tulkinta ja lausunto)
 • Suppea persoonallisuustutkimus 485 € (3 tapaamista, tulkinta ja lausunto) - mahdollista saada sairausvakuutuskorvausta, jos on lääkärin lähete
 • Laaja persoonallisuustutkimus 820 € (4-5 tapaamista, taustatietojen selvittäminen, tulkinta ja lausunto) - mahdollista saada sairausvakuutuskorvausta, jos on lääkärin lähete


TYÖNOHJAUS

 • Yksilötyönohjaus 45 min. / 90 €
 • Ryhmätyönohjaus 90 min. / 310 €
 • Yhteisötyönohjaus 90 min. / 310 €
 • Esimiesten yksilötyönohjaus 135 € / 45 min
 • Esimiesten ryhmätyönohjaus 360 € / 90 min. 

Työnohjauksen hintoihin lisätään alv, 24 %, jos ei ole kyse hoitosuhteen työnohjauksesta. 


PSYKOLOGIN PALVELUT TYÖTERVEYSHUOLTOON JA KOULUTUS

 • Debriefing 150 € / 45 min. - Kela-korvattavaa työterveyshuollon toimintaa, jos näkyy työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu: yksilökeskustelut 80 € / 45 min ja yhteisneuvottelu 155 € / 45 min. - Kela-korvattavaa työterveyshuollon toimintaa, jos näkyy työterveyden toimintasuunnitelmassa. Hintaan lisätään alv, 24 %. 
 • Työelämän hyvinvointitilaisuudet tai koulutukset 360 € / 45 min. tai sopimuksen mukaan + alv 24 %