PSYKOTERAPIA 


YKSILÖPSYKOTERAPIA

Joskus jokapäiväinen elämä voi tuntua ylivoimaiselta ja toivo alkaa kadota. Erilaiset psyykkiset ongelmat, kuten masennus, pelot, paniikkihäiriö, ahdistus, riippuvuusongelmat, uupumus tai trauman jälkiseuraukset, voivat varjostaa elämäsi. Voit olla myös juuri nyt kriisissä tai sinulla voi olla niin vaikeita ihmissuhdeongelmia läheistesi kanssa tai työyhteisössäsi, että tarvitset keskusteluapua. Silloin psykoterapia tai neuvonta ja ohjaus voivat auttaa. Keskustelu ammattilaisen kanssa voi avata uusia näkökulmia sinulle ja palauttaa toivon tulevaisuuteen. Siitä toipuminen lähtee. Yhdessä keskustellen voimme tutkia, voisiko sinua auttaa pelkkä neuvonta ja ohjaus tai lyhytterapia, jossa keskitytään enemmän nykyhetkeen, vai hyötyisitkö pitemmästä selvittelevästä psykoterapiasta, jossa työstetään myös lapsuudenaikaisten tapahtumien merkitystä nykyhetken ongelmiin. Trauman jälkihoitoon auttaa parhaiten EMDR-terapia.


EMDR-TERAPIA

EMDR-terapiassa käytetään sormien liikettä keskeisenä terapeuttisena välineenä. Kun ihminen unessa käsittelee omia päivän aikana heränneitä traumojaan, hänen silmänsä liikkuvat nopeasti puolelta toiselle. EMDR-terapiassa tämä tapahtuu valveilla. Lisäksi käytetään ahdistusta vähentäviä menetelmiä ja muita yksilöterapeuttisia keinoja trauman työstämisen helpottamiseksi ja prosessin edistämiseksi. Käypä hoito-suosituksessa EMDR-hoitoa pidetään yhtenä tehokkaimpana traumaperäisen stressihäiriön hoitomuotona.


KRISTILLINEN PSYKOTERAPIA


Koska olen itse uskossa ja suorittanut teologian MA-tutkinnon, voin ottaa huomioon terapiassa myös kristinuskoon pohjautuvan hengellisen ulottuvuuden. Se näkyy sekä  terapiakeskusteluissa että rukouksen käytössä terapian aikana. Minulla on vuosien kokemus kristillisestä terapiasta ja ohjauksesta sekä työssäni että seurakunnan  vapaaehtoisena ja rukouspalvelijana. 
ETÄVASTAANOTTO

Nettiterapia on tullut nopeasti suosituksi hyvien hoitotulosten ja joustavuutensa ansiosta. Nettiterapiassa voimme olla yhteydessä sähköpostin, nettipuhelun tai puhelimen välityksellä. Neuvonnassa ja ohjannassa voi riittää pelkkä sähköpostiyhteys. Pitempijaksoisten tapaamisten aikana voimme vaihdella yhteydenpitovälinettä sopimuksen mukaan. Käytän internetyhteydessä Teamsia.