PSYKOTERAPIA JA                          PSYKOLOGINEN TUTKIMUS


YKSILÖPSYKOTERAPIA

Joskus jokapäiväinen elämä voi tuntua ylivoimaiselta ja toivo alkaa kadota. Erilaiset psyykkiset ongelmat, kuten masennus, pelot, paniikkihäiriö, ahdistus, riippuvuusongelmat, uupumus tai trauman jälkiseuraukset, voivat varjostaa elämäsi. Voit olla myös juuri nyt kriisissä tai sinulla voi olla niin vaikeita ihmissuhdeongelmia läheistesi kanssa tai työyhteisössäsi, että tarvitset keskusteluapua. Silloin psykoterapia tai neuvonta ja ohjaus voivat auttaa. Keskustelu ammattilaisen kanssa voi avata uusia näkökulmia sinulle ja palauttaa toivon tulevaisuuteen. Siitä toipuminen lähtee. Yhdessä keskustellen voimme tutkia, voisiko sinua auttaa pelkkä neuvonta ja ohjaus tai lyhytterapia, jossa keskitytään enemmän nykyhetkeen, vai hyötyisitkö pitemmästä selvittelevästä psykoterapiasta, jossa työstetään myös lapsuudenaikaisten tapahtumien merkitystä nykyhetken ongelmiin. Trauman jälkihoitoon auttaa parhaiten EMDR-terapia.


EMDR-TERAPIA

EMDR-terapiassa käytetään sormien liikettä keskeisenä terapeuttisena välineenä. Kun ihminen unessa käsittelee omia päivän aikana heränneitä traumojaan, hänen silmänsä liikkuvat nopeasti puolelta toiselle. EMDR-terapiassa tämä tapahtuu valveilla. Lisäksi käytetään ahdistusta vähentäviä menetelmiä ja muita yksilöterapeuttisia keinoja trauman työstämisen helpottamiseksi ja prosessin edistämiseksi. Käypä hoito-suosituksessa EMDR-hoitoa pidetään yhtenä tehokkaimpana traumaperäisen stressihäiriön hoitomuotona.


KRISTILLINEN PSYKOTERAPIA


Koska olen itse uskossa ja suorittanut teologian MA-tutkinnon, voin ottaa huomioon terapiassa myös kristinuskoon pohjautuvan hengellisen ulottuvuuden. Se näkyy sekä  terapiakeskusteluissa että rukouksen käytössä terapian aikana. Minulla on vuosien kokemus kristillisestä terapiasta ja ohjauksesta sekä työssäni että seurakunnan  vapaaehtoisena ja rukouspalvelijana. 
ETÄVASTAANOTTO

Nettiterapia on tullut nopeasti suosituksi hyvien hoitotulosten ja joustavuutensa ansiosta. Nettiterapiassa onnistuvat kaikki muut yksilöhoitomuodot, paitsi EMDR-terapia. Nettiterapiassa voimme olla yhteydessä sähköpostin, nettipuhelun tai puhelimen välityksellä. Neuvonnassa ja ohjannassa voi riittää pelkkä sähköpostiyhteys. Pitempijaksoisten tapaamisten aikana voimme vaihdella yhteydenpitovälinettä sopimuksen mukaan. Nettipuheluita varten minulla on käytössä turvallinen psykoterapeuttien käyttämä verkkoyhteys. 


RYHMÄPSYKOTERAPIA

Ryhmäpsykoterapia soveltuu useimmille ihmisille. Oireet ja ongelmat voivat olla samat kuin yksilöpsykoterapiassakin, mutta niitä käsitellään ryhmässä. Tutkimusten mukaan se on jopa yksilöterapiaa tehokkaampi ja nopeampi tapa päästä eteenpäin. Hoidon tavoitteena on vapautua oireiden taustalla olevista usein tiedostamattomista traumoista ja lähteä sen myötä uuteen psyykkiseen kasvuun. Ryhmäpsykoterapiassa pyritään ymmärtämisen kautta oivallukseen, joka voi muuttaa käsitystä itsestä ja toisista. Muutokset tapahtuvat hitaasti, joten psykoterapiaan hakeutuvalta edellytetään halua sitoutua pitkäjännitteiseen työskentelyyn. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1 ½ tunnin ajaksi lomataukoja lukuunottamatta. Ryhmät kokoontuvat yleensä 1-3 vuotta. Istunnot ovat ilta-aikaan, ja ryhmässä on 6-8 jäsentä.

Ryhmäpsykoterapia voi olla asiakkaalle Kelan osittain korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa. Saadakseen korvauksen asiakkaan täytyy saada siihen psykiatrin B-lausunto. Sitä ennen hänellä pitää olla kolmen kuukauden hoitojakso. Ks. tarkemmin www.kela.fi/kuntoutus.


LYHYTTERAPIARYHMÄT

Lyhytterapiaryhmät keskittyvät johonkin yhteen teemaan. Tarpeen mukaan voin perustaa muun muassa seuraavia lyhytryhmiä:

  • Aikuisten unikoulu (6 kokoontumiskertaa)
  • Stressin hallinta ja uupuminen (5 kokoontumiskertaa)
  • Ihmissuhdekuormitus työssä (4 kokoontumiskertaa)
  • Rentoutusryhmä (4-5 kokoontumiskertaa)

Seuraa etusivun ajankohtaista-palstaa. Ilmoittelen siinä ryhmistä tarkemmin.


PSYKOLOGISET TUTKIMUKSET AIKUISILLE

Teen sekä kognitiiviseen suoriutumiseen ja muistiin että                    psyykkiseen toimintakykyyn liittyviä tutkimuksia. Katso niistä                                                                                           tarkemmin hinnastosta.